artykuł nr 1

Ewidencja zbiorników bezodpływowych(szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

artykuł nr 2

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

artykuł nr 3

Ewidencja ludności

artykuł nr 4

Urząd Stanu Cywilnego + dowód osobisty

artykuł nr 5

Budownictwo