główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-24 09:41
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
2. Data: 2020-01-24 09:40
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
3. Data: 2020-01-24 09:39
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
4. Data: 2020-01-24 09:29
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
5. Data: 2020-01-24 09:26
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
6. Data: 2020-01-24 09:26
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
7. Data: 2020-01-24 09:25
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
8. Data: 2020-01-24 09:23
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
9. Data: 2020-01-24 08:11
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
10. Data: 2020-01-22 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
11. Data: 2020-01-22 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 02.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
12. Data: 2020-01-22 13:53
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 02.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
13. Data: 2020-01-21 15:18
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
14. Data: 2020-01-21 15:18
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
15. Data: 2020-01-17 14:19
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie - w związku z zakończeniem kadencji
Wykonanie: Anna Chołuj
16. Data: 2020-01-17 14:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie - w związku z zakończeniem kadencji
Wykonanie: Anna Chołuj
17. Data: 2020-01-17 14:10
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 22-01-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
18. Data: 2020-01-17 14:09
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 22-01-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
19. Data: 2020-01-17 14:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 22/01/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
20. Data: 2020-01-17 14:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 22/01/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
21. Data: 2020-01-17 14:04
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 22/01/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
22. Data: 2020-01-17 09:37
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2018 rok- koniec kadencji rady >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe Radynych Gminy Tczów w związku z końcem kadencji 2014-2018
Wykonanie: Anna Chołuj
23. Data: 2020-01-17 09:36
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2018 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych
Wykonanie: Anna Chołuj
24. Data: 2020-01-17 09:35
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2017 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych 2017 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
25. Data: 2020-01-17 09:33
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2016 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Chołuj
26. Data: 2020-01-17 09:33
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2016 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Chołuj
27. Data: 2020-01-17 09:33
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2016 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe radnych 2016 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
28. Data: 2020-01-17 09:33
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2016 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Pierwsze oświadczenie majątkowe nowo wybranego Radnego Mariusza Wiśniewskiego
Wykonanie: Anna Chołuj
29. Data: 2020-01-17 09:33
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2016 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Korekty oświadczeń majątkowych radnych 2016 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
30. Data: 2020-01-17 09:30
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2015 rok - rozpoczęcie kadencji rady >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj