główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-03-31 14:53
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
2. Data: 2020-03-30 16:52
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. promocji i informacji.
Wykonanie: Anna Chołuj
3. Data: 2020-03-27 13:42
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020R
Wykonanie: Mariusz Jarosz
4. Data: 2020-03-27 13:42
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020R
Wykonanie: Mariusz Jarosz
5. Data: 2020-03-27 09:17
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
6. Data: 2020-03-27 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
7. Data: 2020-03-23 19:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 25/03/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
8. Data: 2020-03-23 19:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 25/03/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
9. Data: 2020-03-23 19:03
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 25/03/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
10. Data: 2020-03-20 13:34
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. Zwoleński, woj ,mazowieckie"
Wykonanie: Artur Wróbel
11. Data: 2020-03-19 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb 0004 Janów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
12. Data: 2020-03-19 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb 0004 Janów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
13. Data: 2020-03-19 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb 0005 Józefów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
14. Data: 2020-03-19 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb 0005 Józefów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
15. Data: 2020-03-19 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 10.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb 0005 Józefów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
16. Data: 2020-03-19 07:34
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19-03-2020 r
Wykonanie: Anna Chołuj
17. Data: 2020-03-19 07:31
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19-03-2020 r
Wykonanie: Anna Chołuj
18. Data: 2020-03-16 17:38
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
19. Data: 2020-03-16 15:01
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
20. Data: 2020-03-16 15:01
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
21. Data: 2020-03-16 15:00
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
22. Data: 2020-03-16 14:59
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
23. Data: 2020-03-16 12:35
Dział: Urząd > Ważne informacje! - koronawirus
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Gminy w Tczowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Tczów w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Anna Chołuj
24. Data: 2020-03-16 12:34
Dział: Urząd > Ważne informacje! - koronawirus
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Gminy w Tczowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Tczów w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Anna Chołuj
25. Data: 2020-03-16 12:30
Dział: Urząd > Ważne informacje! - koronawirus
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w dokonywaniu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz wpłat za wodę i ścieki.
Wykonanie: Anna Chołuj
26. Data: 2020-03-16 12:29
Dział: Urząd > Ważne informacje! - koronawirus
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiany w dokonywaniu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz wpłat za wodę i ścieki.
Wykonanie: Anna Chołuj
27. Data: 2020-03-16 12:25
Dział: Urząd > Ważne informacje! - koronawirus
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Wójta Gminy Tczów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)
Wykonanie: Anna Chołuj
28. Data: 2020-03-16 12:24
Dział: Urząd > Ważne informacje! - koronawirus
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Wójta Gminy Tczów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)
Wykonanie: Anna Chołuj
29. Data: 2020-03-11 15:31
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja dotycząca obsługi prawnej świadczonej przez Radcę Prawnego urzędu.
Wykonanie: Anna Chołuj
30. Data: 2020-03-11 15:29
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja dotycząca stanowiska byłego Sekretarza gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj