główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-01-18 08:00
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Marlena Wilk
2. Data: 2021-01-14 13:06
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15-01-2021 r.
Wykonanie: Marlena Wilk
3. Data: 2021-01-14 13:05
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15-01-2021 r.
Wykonanie: Marlena Wilk
4. Data: 2021-01-14 12:59
Dział: Organy > Skarbnik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skarbnik
Wykonanie: Marlena Wilk
5. Data: 2021-01-14 12:56
Dział: Organy > Skarbnik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skarbnik
Wykonanie: Marlena Wilk
6. Data: 2021-01-14 12:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
7. Data: 2021-01-14 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
8. Data: 2021-01-14 08:57
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
9. Data: 2021-01-14 08:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
10. Data: 2021-01-14 07:57
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
11. Data: 2021-01-12 09:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Janów, Gmina Tczów, Obręb 0004 Janów oznaczonej jako działki ewid. nr 285/4, 285/3, 286/3, 287/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działki ewid. nr 284/4, 282/5, 283/3, 284/1 obręb 0004 Janów
Wykonanie: Artur Wróbel
12. Data: 2021-01-08 11:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
13. Data: 2021-01-08 11:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
14. Data: 2021-01-08 11:34
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
15. Data: 2021-01-08 11:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
16. Data: 2021-01-08 10:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
17. Data: 2021-01-08 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
18. Data: 2021-01-07 14:18
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
19. Data: 2021-01-07 14:17
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
20. Data: 2021-01-07 14:16
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
21. Data: 2021-01-07 14:14
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
22. Data: 2021-01-07 14:13
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
23. Data: 2021-01-07 14:12
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
24. Data: 2021-01-07 14:09
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
25. Data: 2021-01-05 10:11
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla mieszkańców dotycząca nowych stawek za odpady komunalne.
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
26. Data: 2021-01-05 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka Odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla mieszkańców dotycząca nowych stawek za odpady komunalne.
Wykonanie: Aleksandra Szymanek
27. Data: 2021-01-04 15:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Marlena Wilk
28. Data: 2020-12-30 17:28
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Tczów uchwały : "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
Wykonanie: Marlena Wilk
29. Data: 2020-12-30 17:27
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Tczów uchwały : "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
Wykonanie: Marlena Wilk
30. Data: 2020-12-30 17:26
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Tczów uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
Wykonanie: Marlena Wilk