główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-09-24 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
2. Data: 2020-09-24 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
3. Data: 2020-09-24 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
4. Data: 2020-09-24 12:27
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
5. Data: 2020-09-24 12:20
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
6. Data: 2020-09-24 12:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
7. Data: 2020-09-23 21:44
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
8. Data: 2020-09-23 21:42
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
9. Data: 2020-09-23 21:36
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
10. Data: 2020-09-23 21:35
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
11. Data: 2020-09-23 21:34
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
12. Data: 2020-09-23 20:34
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
13. Data: 2020-09-23 20:14
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
14. Data: 2020-09-23 20:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
15. Data: 2020-09-23 20:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - Etap I
Wykonanie: Mariusz Jarosz
16. Data: 2020-09-23 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentów na potrzeby projektu uchwały Rady Gminy Tczów oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji wyznaczającej obszar i granice aglomeracji na terenie gminy Tczów" znak sprawy:GPR.271.1.14.2020
Wykonanie: Artur Wróbel
17. Data: 2020-09-23 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentów na potrzeby projektu uchwały Rady Gminy Tczów oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji wyznaczającej obszar i granice aglomeracji na terenie gminy Tczów" znak sprawy:GPR.271.1.14.2020
Wykonanie: Artur Wróbel
18. Data: 2020-09-23 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentów na potrzeby projektu uchwały Rady Gminy Tczów oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji wyznaczającej obszar i granice aglomeracji na terenie gminy Tczów" znak sprawy:GPR.271.1.14.2020
Wykonanie: Artur Wróbel
19. Data: 2020-09-21 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Borki pomiędzy działką ewidencyjną nr 541, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 542 obręb 0010 Tczów Borki.
Wykonanie: Artur Wróbel
20. Data: 2020-09-21 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare
Wykonanie: Artur Wróbel
21. Data: 2020-09-21 07:32
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 21-09-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
22. Data: 2020-09-21 07:31
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 21-09-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
23. Data: 2020-09-21 07:30
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 21/09/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
24. Data: 2020-09-21 07:30
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 21/09/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
25. Data: 2020-09-17 14:11
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
26. Data: 2020-09-17 14:10
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
27. Data: 2020-09-11 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare
Wykonanie: Artur Wróbel
28. Data: 2020-09-11 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare
Wykonanie: Artur Wróbel
29. Data: 2020-09-11 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare
Wykonanie: Artur Wróbel
30. Data: 2020-09-11 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare
Wykonanie: Artur Wróbel