główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2020

Uchwały 2020 rok

Utworzony: 2020-01-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 12:32

2. Obwieszczenia i zawiadomienia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego ...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie – Etap I

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 21:43

3. Rok 2020

Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentów na potrzeby projektu uchwały Rad...

Utworzony: 2020-09-23 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 14:19

4. Rok 2020

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Borki pomiędzy dział...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 14:36

5. Rok 2020

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare po...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 14:26

6. 2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 07:31

7. 2020

Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 21/09/2020

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 07:30

8. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:10

9. Rok 2020

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tczów_GPR.271.3.2020

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 14:48

10. 2020 rok

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 12:41

11. 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Tczów z dnia 27 lipca 2020 r. o drugim naborze kandydatów na ...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 11:38

12. 2020

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Tczów dnia 31/08/2020

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 09:38

13. 2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 09:08

14. 2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2020-08-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 15:18

15. 2020

Zawiadomienie o XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 24/08/2020

Utworzony: 2020-08-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 15:14

16. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na...

Utworzony: 2020-08-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 10:00

17. 2020 rok

Zapytanie Radnego Andrzeja Kołagi dotyczące koszenia poboczy.

Utworzony: 2020-08-14 | Zmodyfikowany: 2020-08-14 13:28

18. 2020 rok

Petycja w sprawie programu dla zdrowia i dobra środowiska

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 08:46

19. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 14:34

20. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie, w z...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 14:08