główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Środowisko

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 13:57

2. Środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 17 października 2019 r. O stwie...

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 13:49

3. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarcz...

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 08:56

4. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sa...

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 08:53

5. Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów

Klauzula informacyjna - RODO

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 11:58

6. Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów

Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 11:55

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 11:10

8. Rok 2019

Uchwały 2019 rok

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 09:34

9. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środ...

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 11:46

10. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 10:01

11. Statut

Statut Gminy Tczów

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 11:08

12. Rok 2019

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu ...

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 14:50

13. Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 08:00

14. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Tczowie - w związku z powierze...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 10:27

15. 2019

Zawiadomienie o XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 30/09/2019

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 10:10

16. Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.

Informacja o pierwszych posiedzeniach oraz szkoleniu obwodowych komisji wyborczych

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2019-09-24 13:37

17. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26-09-2019 r.

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2019-09-24 11:30

18. Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.

Postanowienie NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 23.09.2019r. w spr...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 14:50

19. Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o zar...

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 15:28

20. Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o zar...

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 13:06