główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

GPR.271.6.2019_Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscow...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 15:35

2. 2019

Zawiadomienie o XIV sesja Rady Gminy Tczów dnia 13/09/2019

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-06 15:25

3. Wybory do Sejmu RP I Senatu RP 2019 r.

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 R.

Więcej informacji na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP na stronie :https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 11:42

4. 2019

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 10:50

5. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa będącej elemen...

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-08-16 13:45

6. Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Danuta Wolszczak 2. inspektor- Sylwia Wolszczak Urząd Stanu Cywilnego w Tczowie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Utworzony: 2003-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 22:52

7. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie z dnia 23.07.2019r. w sprawie Projektu robót geologicznych sporządzone...

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-08-05 14:01

8. Rok 2019

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstaw...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:31

9. Rok 2019

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstaw...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:30

10. Rok 2019

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstaw...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:23

11. Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie danych

Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldo...

Utworzony: 2013-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 16:35

12. Rok 2019

Uchwały 2019 rok

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 08:56

13. Rok 2019

Zarządzenia 2019 rok

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 09:56

14. 2019

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 08:12

15. 2019

Zawiadomienie o XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Tczów dnia 19/07/2019

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 08:01

16. 2019

Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Tczów dnia 08/07/2019

Utworzony: 2019-07-05 | Zmodyfikowany: 2019-07-05 09:10

17. Skład Rady

RADNI RADY GMINY W TCZOWIE

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Kołaga Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Brzezinki Stare 2. Balcerek Kazimierz Tynica 3. Banasik Piotr Tczów 4. Bator Grzegorz Bartodzieje 5. Chmurzyński Bartłomiej Borki 6. Gleguła Katarzyna Podzakrzówek 7. Jurek Stanisław- wiceprzewodniczący Janów 8. Kisio Anna Bartodzieje 9. Rokita Małgorzata Józefów 10. Wiśniewski Mariusz Brzezinki Stare 11. Wolszczak Andrzej Lucin 12. Woźniak Mirosław Rawica Nowa 13. Woźniak Piotr Rawica Stara 14. Wólczyński...

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2019-07-04 11:48

18. Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe radnych 2019 rok

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 07:53

19. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 07:51

20. Deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe

Utworzony: 2010-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-28 18:11