główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Gmina Tczów Rodzaj Gmina wiejska Województwo Mazowieckie Powiat Zwoleński Kod 26-706 Miejscowość TCZÓW 124 Kontakt tel. +48 0(prefix)48 676-80-23, fax: 676-80-22 e-mail: sekretariat@tczow.pl Wójt Arkadiusz Baran e-mail: sekretariat@tczow.pl Przewodniczący Rady Katarzyna Gleguła e-mail: sekretariat@tczow.pl Skarbnik Joanna Bednarczyk e-mail: skarbnik@tczow.pl

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 08:00

2. 2021

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15-01-2021 r.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:05

3. Skarbnik

Skarbnik

SKARBNIK Joanna Bednarczyk Tel. 048 676 80 23 (wew. 203) e-mail: skarbnik@tczow.pl

Utworzony: 2004-06-03 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:56

4. Rok 2020

Uchwały 2020 rok

Utworzony: 2020-01-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 12:35

5. Rok 2020

Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości ...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 09:04

6. Rok 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania...

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 14:17

7. Gospodarka Odpadami

Informacja dla mieszkańców dotycząca nowych stawek za odpady komunalne.

Utworzony: 2021-01-05 | Zmodyfikowany: 2021-01-05 10:11

8. 2020 rok

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Tczów uchwały : "W obronie prawdy, ...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-12-30 17:27

9. Rok 2020

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego w m. Józefów_GP...

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-12-28 13:09

10. Rok 2020

Konserwacja oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Tczów w 2021r.

Utworzony: 2020-12-15 | Zmodyfikowany: 2020-12-22 14:40

11. 2020 rok

Petycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2

Utworzony: 2020-12-21 | Zmodyfikowany: 2020-12-21 20:44

12. 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sa...

Utworzony: 2020-12-18 | Zmodyfikowany: 2020-12-18 15:52

13. 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarcz...

Utworzony: 2020-12-18 | Zmodyfikowany: 2020-12-18 15:51

14. 2020

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Tczów dnia 30/12/2020

Utworzony: 2020-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 16:52

15. Rok 2020

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na 2021r._GPR.271.8.2020

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 12:11

16. 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15-12-2020 r.

Utworzony: 2020-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-12-11 20:20

17. 2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2020-12-10 | Zmodyfikowany: 2020-12-10 13:33

18. 2020

Zawiadomienie o XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 11/12/2020

Utworzony: 2020-12-10 | Zmodyfikowany: 2020-12-10 13:21

19. Rok 2020

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na 2021rok_GPR.271.7.2020

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 16:00

20. 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 01-12-2020r.

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 15:39