główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:40

2. Rok 2020

Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresi...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:26

3. Obwieszczenia i zawiadomienia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:04

4. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 15:18

5. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromsk...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:17

6. 2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:09

7. 2020

Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 22/01/2020

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:04

8. Wnioski - Wzory do wydruku

Dowody osobiste

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 23:21

9. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 16:46

10. Rok 2019

Uchwały 2019 rok

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 08:23

11. Program usuwania azbestu dla Gminy Tczów

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 13:19

12. 2019 rok

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia ...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 10:49

13. 2019 rok

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze...

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 13:26

14. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18-12-2019 r.

Utworzony: 2019-12-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-18 08:22

15. 2019

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 15:34

16. 2019

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Tczów dnia 30/12/2019

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 15:33

17. Rok 2019

GPR.271.9.2019_Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020r.

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 15:32

18. Inwestycje wpływające na środowisko

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dn...

Utworzony: 2019-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-12-17 10:14

19. Rok 2019

GPR.271.10.2019_Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki od km 0+033 do km 0+885

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 15:25

20. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na...

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 14:08