Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

Zawiadomienie o LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 31-01-2023 r.

Utworzony: 2023-01-30 | Zmodyfikowany: 2023-01-30 07:59

2. Rok 2023

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Ko...

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 08:43

3. Rok 2023

Ogłoszenie o udzielenie zamówień publicznych https://przetargi.tczow.pl/

Ogłoszenia o udzielenie zamówień publicznych na platformie zamówień publicznych https://przetargi.tczow.pl/

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:41

4. Rok 2023

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:26

5. na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Utworzony: 2023-01-24 | Zmodyfikowany: 2023-01-24 15:38

6. 2022 rok

Petycja - Biała Księga pandemii koronawirusa

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 14:10

7. 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19-01-2023 r.

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 14:02

8. 2022 rok

Petycja do Gminy Tczów w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrze...

Utworzony: 2022-10-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-11 15:33

9. Rok 2022

Uchwała Nr 3.h./302/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza...

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 10:27

10. Rok 2022

Uchwała Nr 3.c./307/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza...

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 10:25

11. Rok 2022

Uchwały 2022 rok

Utworzony: 2022-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 11:51

12. 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami poz...

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 15:11

13. Rok 2022

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Tczów w 2023 roku

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2023-01-04 11:20

14. Rok 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania...

Utworzony: 2023-01-03 | Zmodyfikowany: 2023-01-03 15:52

15. Rok 2022

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2023 roku

Utworzony: 2022-11-30 | Zmodyfikowany: 2022-12-22 12:42

16. Rok 2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Utworzony: 2022-11-17 | Zmodyfikowany: 2022-12-20 11:40

17. 2022

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-G...

Utworzony: 2022-12-20 | Zmodyfikowany: 2022-12-20 09:26

18. Rok 2022

Koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na teren...

Utworzony: 2022-12-12 | Zmodyfikowany: 2022-12-19 18:13

19. Inwestycje wpływające na środowisko

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o...

Utworzony: 2022-12-19 | Zmodyfikowany: 2022-12-19 09:59

20. 2022

Zawiadomienie o LXIII uroczystej sesji Rady Gminy Tczów dnia 30-12-2022 r.

Utworzony: 2022-12-16 | Zmodyfikowany: 2022-12-16 13:20