główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

Uchwały 2019 rok

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 11:56

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 12:04

3. Rok 2019

Zarządzenia 2019 rok

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 09:46

4. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 03-12-2019 r.

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 09:38

5. Rok 2019

GPR.271.10.2019_Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki od km 0+033 do km 0+885

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 12:45

6. Rok 2019

GPR.271.9.2019_Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020r.

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 16:18

7. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie - decyzja z dnia 28.11.2019r. o warunkach zabudowy: "budowa stacj...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 21:31

8. Rok 2019

GPR.271.8.2019_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 15:03

9. 2019

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/11/2019

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 09:03

10. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sa...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 14:18

11. 2019

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarcz...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 14:16

12. 2019 rok

Interpelacja dotycząca wykonania Uchwały nr X/57/2019 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 13:59

13. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskie...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:57

14. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenia majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach Starych

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:53

15. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenia majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej św. Jadw...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:44

16. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła I...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:32

17. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe: p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Tczowie - w związku z zakończe...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:26

18. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Oświadczenia majątkowe: Dyrektor Zespołu Szkół w Tczowie

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:16

19. Inwestycje wpływające na środowisko

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 13:49

20. 2019 rok

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezink...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 16:12