artykuł nr 1

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Tczów w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”