artykuł nr 1

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Tczów w 2023 roku

artykuł nr 2

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2023 roku

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie w roku 2023

artykuł nr 4

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy w Tczowie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

artykuł nr 5

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Tczów w roku szkolnym 2022/2023.