artykuł nr 1

Zapytanie Radnego Andrzeja Kołagi dotyczące koszenia poboczy.

artykuł nr 2

Odpowiedź na pytanie zgłoszone przez Radnego Andrzeja Kołagę na sesji w dniu 29 czerwca 2020 r.

artykuł nr 3

Interpelacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

artykuł nr 4

Interpelacja dotycząca utrzymania zieleni na terenie gminy Tczów.

artykuł nr 5

Interpelacja dotycząca stanowiska byłego Sekretarza gminy Tczów

Dostępne kategorie:
2021 rok
2020 rok
2019 rok