artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2016 rok

artykuł nr 2

Budżet Gminy na 2015 rok

artykuł nr 3

Budżet Gminy na 2011 rok

Budżet Gminy na 2011 rok

artykuł nr 4

Budżet Gminy na 2009 rok

Budżet Gminy na 2009 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/137/2008 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2009 rok35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2. Plan wydatków budżetu Gminy Tczów na 2009 rok94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3. Plan dochodów zadania zlecone na 2009 rok18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3. Plan wydatków zadania zlecone na 2009 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6. Załącznik inwestycyjny na 2009 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7. Wieloletni Plan Inwestycyjny17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7a. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8. Dotacje podmiotowe* w 2009 roku189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11. Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne189 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer