artykuł nr 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TCZOWIE

artykuł nr 2

Organizacja Urzędu Gminy Tczów

Wójt

1. Sekretarz Gminy

  • Referat Organizacyjny
  • Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
  • Referat Gospodarczy

2. Skarbnik Gminy

  • Referat Finansowy

3. Urząd Stanu Cywilnego

4. Radca Prawny

5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych