główna zawartość
artykuł nr 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TCZOWIE

artykuł nr 2

Organizacja Urzędu Gminy Tczów

1. Wójt

2. Sekretarz Gminy

3. Skarbnik Gminy ( Główny księgowy budżetu):
a) Stanowisko pracy do spraw: - obsługi Rady, - sekretariat i sprawy osobowe
b) Stanowisko pracy do spraw: - gospodarki przestrzennej, - inwestycji, zamówień publicznych
c) Stanowisko pracy do spraw: - rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami
d) Stanowisko pracy do spraw: - OC, obronnych, wojskowych, ochrony przeciwpożarowej
e) Stanowisko do spraw: - edukacji i kultury

4. Referant Finansowy - budżet, gospodarka finansowa, - podatki i opłaty, kasa

5. Urząd Stanu Cywilnego - sprawy obywatelskie i ewidencja ludności