artykuł nr 1

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pod nazwą: "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów w 2021 roku".

artykuł nr 2

"Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektu mostowego wraz z wykonaniem fotorelacji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2021"_GPR.271.1.19.2021

artykuł nr 3

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału żłobkowego w budynku przedszkola w Tczowie w ramach zadania: Zmiana sposobu użytkowania i remont pomieszczeń w budynku przedszkola na potrzeby gminnego żłobka w Tczowie.

artykuł nr 4

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci w ramach zadania: Zmiana sposobu użytkowania i remont pomieszczeń w budynku przedszkola na potrzeby gminnego żłobka w Tczowie.

artykuł nr 5

Zapytanie cenowe na "Koszenie poboczy przy drogach gminnych w roku 2021" GPR.271.1.12.2021