główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentów na potrzeby projektu uchwały Rady Gminy Tczów oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji wyznaczającej obszar i granice aglomeracji na terenie gminy Tczów" znak sprawy:GPR.271.1.14.2020

artykuł nr 2

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare

artykuł nr 3

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Borki pomiędzy działką ewidencyjną nr 541, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 542 obręb 0010 Tczów Borki.

artykuł nr 4

Zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Sołectwie Janów

artykuł nr 5

Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektu mostowego wraz z wykonaniem fotorelacji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2020

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2017
Rok 2012