artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Janów, Gmina Tczów, Obręb 0004 Janów oznaczonej jako działki ewid. nr 285/4, 285/3, 286/3, 287/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działki ewid. nr 284/4, 282/5, 283/3, 284/1 obręb 0004 Janów

artykuł nr 2

Konserwacja oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Tczów w 2021r.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentów na potrzeby projektu uchwały Rady Gminy Tczów oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji wyznaczającej obszar i granice aglomeracji na terenie gminy Tczów" znak sprawy:GPR.271.1.14.2020

artykuł nr 4

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinki Stare pomiędzy działką ewidenycjną nr 828, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 827 obręb 0003 Brzezinki Stare

artykuł nr 5

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Borki pomiędzy działką ewidencyjną nr 541, a działką sąsiednią nr ewidencyjny 542 obręb 0010 Tczów Borki.