artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku