artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 35.2023 WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2025 w Urzędzie Gminy Tczów

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 61.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Tczowie.

artykuł nr 3

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021r.

artykuł nr 4

Kontakt: Anna Chołuj tel. 48 676 80 23, wew. 207

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 75.2020 Wójta Gminy Tczów z dnia 30 września 2020 roku