artykuł nr 1

Interpelacja dotycząca wykonania Uchwały nr X/57/2019 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare.

artykuł nr 2

Interpelacja dotycząca uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 13.03.2019 r dotyczącej stanowiska Sekretarza w Urzędzie Gminy Tczów.

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 13.03.2019 r. dotycząca stanowiska Sekretarza w Urzędzie Gminy Tczów.

Dostępne kategorie:
2021 rok
2020 rok
2019 rok