artykuł nr 1

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

artykuł nr 2

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2021 roku pomocy publicznej - ulgi w podatku rolnym

artykuł nr 3

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 - zwrot podatku akcyzowego

artykuł nr 4

Deklaracje Podatkowe 2022 rok

artykuł nr 5

Wydanie zaświadczenia

 

Wydanie zaświadczenia w sprawie:
  • powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • dochodowości z gospodarstwa rolnego,
  • ilości hektarów przeliczeniowych z powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • powierzchni użytków rolnych,
 

I. Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Gminy w Tczowie, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,


II. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia (druk).
- Opłaty:
a) Zaświadczenie opłata skarbowa 17zł.
b) Nie podlegają opłacie skarbowej oraz zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań, zaświadczenia wymienione w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86 poz.960 z 2000r. ze zmianami).


III. Termin załatwienia sprawy:

- Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.