artykuł nr 1

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2022 roku pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego.

artykuł nr 2

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2022 roku pomocy publicznej - ulgi w podatku rolnym.

artykuł nr 3

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

artykuł nr 4

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2021 roku pomocy publicznej - ulgi w podatku rolnym

artykuł nr 5

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 - zwrot podatku akcyzowego