główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia

 

Wydanie zaświadczenia w sprawie:
  • powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • dochodowości z gospodarstwa rolnego,
  • ilości hektarów przeliczeniowych z powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • powierzchni użytków rolnych,
 

I. Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Gminy w Tczowie, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,


II. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia (druk).
- Opłaty:
a) Zaświadczenie opłata skarbowa 17zł.
b) Nie podlegają opłacie skarbowej oraz zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań, zaświadczenia wymienione w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86 poz.960 z 2000r. ze zmianami).


III. Termin załatwienia sprawy:

- Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
artykuł nr 2

Deklaracje Podatkowe

Deklaracje podatkowe