główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2019 roku pomocy publicznej - ulgi w podatku rolnym.