główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 11.05.2020r.

Wójt Gminy  Tczów  zawiadamia  strony,  że  w  dniu  11.05.2020  r.  została  wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, gmina Tczów