główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Tczów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nr ewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".