artykuł nr 1

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Młodszy referent ds. kadr i płac.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Sekretarz Gminy.

artykuł nr 3

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. promocji i informacji.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.