artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radynych Gminy Tczów w związku z rozpoczęciem kadencji