artykuł nr 1

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tczowie

artykuł nr 2

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowania na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń ASF.

artykuł nr 3

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Rawicy.

artykuł nr 4

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie.

artykuł nr 5

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych.