główna zawartość
artykuł nr 1

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Rawicy.

artykuł nr 2

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie.

artykuł nr 3

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych.

artykuł nr 4

WÓJT GMINY TCZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tczowie.

artykuł nr 5

Wójt Gminy Tczów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Wincentów w sprawie podziału Sołectwa Wincentów i utworzenia Sołectwa Wilczy Ług.