artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy Tczów - w związku z zatrudnieniem na stanowisku