artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Infrastruktury Technicznej dla Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW "Solar Borki"

artykuł nr 2

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓWz dnia 17 października 2019 r. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032”.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Podzakrzówe - Budki.