główna zawartość
artykuł nr 1

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓWz dnia 17 października 2019 r. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032”.

Załączniki:
Załącznik 589 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tczów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017

Załączniki:
Załącznik 243 KB
Załącznik MB
Załącznik 872 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Podzakrzówe - Budki.

Załączniki:
Załącznik 253 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegajacego na Przebudowie drogi gminnej Podzakrzówek - Budki.

Załączniki:
Załącznik 318 KB