artykuł nr 1

Powiadomienie o wyborze ofert

POWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERT

Usługi integracji społecznej

artykuł nr 2

Zaproszenie Nr 3/2010 do składania ofert na usługi integracji społecznej

artykuł nr 3

Powiadomienie o wyborze ofert

POWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERT

Usługi integracji społecznej
artykuł nr 4

Zaproszenie Nr 2/2010 do składania ofert na usługi integracji społecznej

artykuł nr 5

Powiadomienie o anulowaniu zaproszenia do składania ofert

W związku ze zmianą treści zaproszenia do składania ofert zostaje anulowane zaproszenie nr 1/2010 umieszczone na stronie BIP gminy Tczów w dniu 15.03.20010 r.

  Wójt Gminy

    Andrzej Wolszczak