artykuł nr 1

Zarządzenie nr 29.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tczów za rok 2021.