artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2022 rok

artykuł nr 2

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2021 rok

artykuł nr 3

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2020 rok

artykuł nr 4

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2019 rok

artykuł nr 5

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2018 rok