artykuł nr 1

Opłata targowa na 2010rok

UCHWAŁA Nr XLVIII/177/2009

RADY GMINY W TCZOWIE

z dnia 20 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2010 rok

 

artykuł nr 2

Podatek od posiadania psów na 2010rok

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/176/2009
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 20 listopada 2009
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010
artykuł nr 3

Podatek od środków transportowych na 2010rok

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/175/2009
 Rady   Gminy w   Tczowie
z dnia 20 listopada 2009r.
 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
artykuł nr 4

Podatek od nieruchomości na 2010rok

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/174/2009
RADY GMINY W TCZOWIE
z dnia 20 listopada 2009r.
 
: ustalenia stawek podatku od nieruchomości  na  2010 rok