artykuł nr 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY TCZÓW

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Tczowie

ZARZĄDZENIE NR 3/2009

WÓJTA GMINY TCZÓW
z dnia 16 marca 2009 roku
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tczowie.
artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Tczowie

ZARZĄDZENIE NR 1/2007

WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 15 stycznia 2007 roku