artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23-09-2022 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 23-09-2022 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 24-08-2022 r.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18-08-2022 r.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 23/06/2022