artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23-12-2021 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 21-12-2021 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15-12-2021 r.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 10-12-2021 r.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 09-12-2021 r.