główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 29 grudnia 2010r

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2010 r. (środa)
 o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Tczowie odbędzie się
Sesja Rady Gminy w Tczowie .
artykuł nr 2

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 6 grudnia 2010r

 Uprzejmie informuję, że w dniu  6  grudnia 2010 r.  (poniedziałek)

 o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Tczowie odbędzie się Sesja

Rady Gminy w Tczowie .

artykuł nr 3

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 1 grudnia 2010r

 Na podstawie art. 20, ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn. zmianami) zwołuję I SESJĘ VI KADENCJI RADY GMINY W TCZOWIE na dzień 1 grudnia 2010 r.(środa) na godz. 9.°°, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Tczowie.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 12 listopada 2010r

 Uprzejmie informuję, że w dniu  12 listopada 2010 r.  (piątek)

 o godz. 1200  w sali narad Urzędu Gminy w Tczowie odbędzie się Sesja

Rady Gminy w Tczowie .

artykuł nr 5

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 27 października 2010r

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2010 r. ( środa )
 o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Tczowie odbędzie się Sesja
Rady Gminy w Tczowie .