artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 24 marca 2010r

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 marca 2010r

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 2 luty 2010r