artykuł nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

artykuł nr 2

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

artykuł nr 3

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok

artykuł nr 4

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok