artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Tczów

artykuł nr 2

Referaty

 

1. Referat finansowy

 

 • Kierownik referatu - Joanna Bednarczyk e-mail finanse@tczow.pl tel. 48 6768023 wew. 202

 

 • stanowisko d/s księgowości podatkowej - Iwona Lewandowska - inspektor, e-mail podatki@tczow.pl tel. 48 6768023 wew. 204

 

 • stanowisko d/s księgowości budżetowej -  Joanna Kupis- referent, Justyna Mital- inspektor e-mail ksiegowosc@tczow.pl, gmina@tczow.pl tel. 48 6768023,024 wew. 300

 

 • stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych - Anna Tomczak- inspektor e-mail podatki@tczow.pl     tel. 48 6768023 wew. 204

 

2. Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa - GPR

 • stanowisko d/s ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - Danuta Wolszczak-inspektor  e-mail gpr@tczow.pl tel. 48 6768023 wew. 303

 

 • stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i działalności gospodarczej - Małgorzata Solecka- inspektor e-mail solecka@tczow.pl tel. 48 6768023 wew. 301

 

 • stanowisko pracy d/s zamówień publicznych, inwestycji i dróg- Artur Wróbel- inspektor e-mail inwestycje@tczow.pl tel.6768023 wew 301

 

3. Referat Oświatowo-Administracyjny - OA

 • Kierownik referatu - Katarzyna Woźniak e-mail kadry@tczow.pl tel. 48 6768023 wew.306

 

 • Stanowisko d/s oświaty - Justyna Lewandowska - inspektor, e-mail oswiata@tczow.pl    tel. 6768023 wew. 306

 

 • Stanowisko d/s działalności gospodarczej wojskowych, OC i kancelarii tajnej - Dariusz Mroczek inspektor e-mail osp@tczow.pl tel. 48 6768023 wew.206

 

 • Stanowisko d/s kadr i płac - Halina Kupidura - inspektor, e-mail oswiata2@tczow.pl        tel. 6768023 wew. 307
 • Magdalena Zientecka- pomoc administracyjna

 

 

4. Samodzielne stanowiska

 

 • Urzędu Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie - Danuta Wolszczak - kierownik, tel. 6768023 
 • Urzędu Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie - Sylwia Wolszczak - inspektor tel. 6768023

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Kierownik GOPS - mgr Barbara Harnatkiewicz, tel. 6768023 wew. 108, 109

Pracownicy socjalni

 • Iwona Chołuj
 •  Paulina Fijoł
 •  Beata Urbańska:
 •  asystent rodziny: Ewelina Zielińska
 •  Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – mgr  Sylwia Kundys, Ewelina Pasek
 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych 500+  - Karolina Ruszkowska, Ewelina Pasek
 • Opiekunka domowa – Ewa Kosiór

6. Biblioteki

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie - Urszula Wolińska - kierownik, tel. 6768240
 • Filia Biblioteczna w Bartodziejach - tel. 6768006

7. Konserwatorzy

 • Piotr Urbański
 • Łukasz Mital
 • Waldemar Stawarz