artykuł nr 1

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu.

  1. Kisio Anna - Przewodnicząca
  2. Rokita Małgorzata- Z-ca Przewodniczącej
  3. Banasik Piotr- członek
  4. Jurek Stanisław- członek
  5. Wolszczak Andrzej- członek
  6. Woźniak Mirosław- członek
  7. Wólczyński Józef- członek