artykuł nr 1

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tczów

artykuł nr 2

Struktura organizacyjna urzędu

Referat Finansowy:

Joanna Bednarczyk - Skarbnik Gminy

Joanna Kupis - Zastępca Skarbnika Gminy

Justyna Mital - Inspektor

Anna Tomczak - Inspektor

Sylwia Wolszczak - Inspektor

Anna Chołuj - Kasjer

Jadwiga Nędzi - Pomoc administracyjna

Sylwia Chebdowska - Pomoc administracyjna

Paulina Chmurzyńska - Pomoc administracyjna

Anna Suwała - Pomoc administracyjna                                                                                                                                                       

Referat Organizacyjny

Katarzyna Woźniak - Kierownik referatu

Justyna Lewandowska - Inspektor

Magdalena Zientecka - Podinspektor

Aneta Świgoń - Podinspektor

Marlena Wilk - Młodszy referent

Urszula Kacperczyk - Młodszy referent (na zastępstwo)                            

Patrycja Skawińska - Sekretarka

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Danuta Wolszczak - Inspektor

Małgorzata Solecka - Inspektor

Kinga Rudnicka - Pomoc administracyjna

Kinga Rapczyńska - Pomoc administracyjna

 

Urząd Stanu Cywilnego

Danuta Wolszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Samodzielne stanowiska pracy

Mariusz Stępniewski - Radca Prawny

Teresa Urbanek - Inspektor Ochrony Danych