główna zawartość
artykuł nr 1

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tczów

artykuł nr 2

Struktura organizacyjna urzędu

1. Referat finansów:
Pod kierownictwem Pani Jadwiga Nędzi – Skarbnika Gminy

 

  • Joanna Bednarczyk- kierownik referatu 
  • Joanna Kupis- referent
  • Justyna Mital- inspektor
  • Anna Tomczak - inspektor
  • Iwona Lewandowska – inspektor
  • Marlena Wilk- pomoc administracyjna                                                                                                                                                           

2. Referat gospodarki przestrzennej i działalności gospodarczej,                                      

 - Małgorzata Solecka- inspektor

3. Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami:
- Danuta Wolszczak- inspektor

4. Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, dróg i inwestycji                            

  -Artur Wróbel- kierownik referatu

5. Stanowisko ds. obsługi Rady  i spraw osobowych
- Katarzyna Woźniak – kierownik referatu organizacyjnego

6. Stanowisko ds. edukacji i kultury
- Justyna Lewandowska - inspektor
   

7. Stanowisko pracy ds. kadr i płac

  - Magdalena Zientecka- młodszy referent

 - Aneta Świgoń - pomoc administracyjna

8. Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej,
  kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej
- Darek Mroczek – inspektor

9. Stanowisko ds. obywatelskich i akt stanu cywilnego
-Danuta Wolszczak – kierownik USC

-Sylwia Wolszczak - inspektor

10. Stanowisko ds. RODO

- Teresa Jolanta Urbanek - inspektor

10. Sekretariat:

- Aleksandra Szymanek