artykuł nr 1

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Tczowie

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Gminy w Tczowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Tczów w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł nr 3

Zmiany w dokonywaniu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz wpłat za wodę i ścieki.

artykuł nr 4

Komunikat Wójta Gminy Tczów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)