artykuł nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie