główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.