główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe: p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie, w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Kierownika GOPS.