główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 28.07.2020 r.