główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 10.07.2020r.

Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 10. 07. 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 819/1, 819/2 w miejscowości Brzezinki Stare, obręb Brzezinki Stare, gmina Tczów.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 660 KB