główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 13.05.2020r.

Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 819/1, 819/2 w miejscowości Brzezinki Stare, obręb Brzezinki Stare, gmina Tczów".