główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 12.05.2020r.

Wójt Gminy Tczów zawiadamia stron, że w dniu 12.05.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb Janów, gmina Tczów.