główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o podjęciu przez Radę Gminy w Tczowie uchwały nr X/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj.mazowieckie