artykuł nr 1

Zawiadomienie o LIX uroczystej sesji Rady Gminy Tczów dnia 29-08-2022 r.