główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Gminy w Tczowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Tczów w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej