główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1514

1. Data: 2017-05-18 12:21
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw > Nieruchomości > Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (czytelnie wypełniony i podpisany)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
2. Data: 2017-05-18 12:09
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw > Nieruchomości > Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wykonanie: Mariusz Jarosz
3. Data: 2017-05-18 12:08
Dział: Załatwianie Spraw > Procedury przyjmowania i załatwiania spraw > Nieruchomości > Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowt
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wykonanie: Mariusz Jarosz