główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1597

1. Data: 2018-01-24 21:38
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
2. Data: 2018-01-02 11:32
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
3. Data: 2018-01-02 11:30
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018
Wykonanie: Paulina Sekuła