główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1475

1. Data: 2017-01-27 17:29
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
2. Data: 2017-01-04 10:43
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
3. Data: 2017-01-04 10:42
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz