główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2020-03-09 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 09.03.2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
272. Data: 2020-03-09 10:39
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 09.03.2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
273. Data: 2020-03-09 10:37
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 09.03.2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
274. Data: 2020-03-09 08:43
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 9 marca 2020 roku, z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania.
Wykonanie: Anna Chołuj
275. Data: 2020-03-09 08:43
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 9 marca 2020 roku, z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania.
Wykonanie: Anna Chołuj
276. Data: 2020-03-05 12:06
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Tczów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nr ewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
277. Data: 2020-03-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Tczów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nrewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
278. Data: 2020-03-05 12:03
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Tczów o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nrewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
279. Data: 2020-03-05 09:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
280. Data: 2020-03-05 09:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
281. Data: 2020-03-03 13:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
282. Data: 2020-03-03 13:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
283. Data: 2020-03-03 13:40
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
284. Data: 2020-03-03 09:56
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja dotycząca stanowiska byłego Sekretarza gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
285. Data: 2020-03-03 09:55
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja dotycząca stanowiska byłego Sekretarza gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
286. Data: 2020-03-03 09:51
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja dotycząca obsługi prawnej świadczonej przez Radcę Prawnego urzędu.
Wykonanie: Anna Chołuj
287. Data: 2020-03-03 09:50
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja dotycząca obsługi prawnej świadczonej przez Radcę Prawnego urzędu.
Wykonanie: Anna Chołuj
288. Data: 2020-03-02 15:28
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o podjęciu przez Radę Gminy w Tczowie uchwały nr X/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj.mazowieckie
Wykonanie: Anna Chołuj
289. Data: 2020-03-02 15:00
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o podjęciu przez Radę Gminy w Tczowie uchwały nr X/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj.mazowieckie
Wykonanie: Anna Chołuj
290. Data: 2020-02-28 14:18
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Anna Chołuj
291. Data: 2020-02-28 14:16
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Anna Chołuj
292. Data: 2020-02-28 14:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
293. Data: 2020-02-28 14:06
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
294. Data: 2020-02-28 14:05
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.
Wykonanie: Anna Chołuj
295. Data: 2020-02-28 14:04
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.
Wykonanie: Anna Chołuj
296. Data: 2020-02-28 14:02
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
297. Data: 2020-02-28 14:01
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
298. Data: 2020-02-28 09:10
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-03-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
299. Data: 2020-02-28 09:08
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-03-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
300. Data: 2020-02-27 13:29
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Anna Chołuj