główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2019-11-05 09:13
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 07-11-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
272. Data: 2019-10-30 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
273. Data: 2019-10-30 10:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
274. Data: 2019-10-24 11:30
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy Tczów - w związku z zatrudnieniem na stanowisku
Wykonanie: Anna Chołuj
275. Data: 2019-10-22 12:18
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/10/2019
Wykonanie: Anna Chołuj
276. Data: 2019-10-22 12:18
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/10/2019
Wykonanie: Anna Chołuj
277. Data: 2019-10-18 13:57
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032
Wykonanie: Mariusz Jarosz
278. Data: 2019-10-18 13:56
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032
Wykonanie: Mariusz Jarosz
279. Data: 2019-10-18 13:50
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 17 października 2019 r. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
280. Data: 2019-10-18 13:48
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 17 października 2019 r. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
281. Data: 2019-10-18 08:57
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
282. Data: 2019-10-18 08:56
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
283. Data: 2019-10-18 08:54
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
284. Data: 2019-10-18 08:53
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
285. Data: 2019-10-16 11:59
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna - RODO
Wykonanie: Anna Chołuj
286. Data: 2019-10-16 11:58
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna - RODO
Wykonanie: Anna Chołuj
287. Data: 2019-10-16 11:57
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
288. Data: 2019-10-16 11:55
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
289. Data: 2019-10-16 11:10
Dział: Urząd > Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Wykonanie: Anna Chołuj
290. Data: 2019-10-16 11:09
Dział: Urząd > Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Wykonanie: Anna Chołuj
291. Data: 2019-10-14 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
292. Data: 2019-10-14 09:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
293. Data: 2019-10-10 11:46
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
294. Data: 2019-10-10 11:46
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
295. Data: 2019-10-08 10:02
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
296. Data: 2019-10-08 10:00
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
297. Data: 2019-10-07 11:10
Dział: Prawo Lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
298. Data: 2019-10-07 11:06
Dział: Prawo Lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
299. Data: 2019-10-07 11:05
Dział: Prawo Lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
300. Data: 2019-10-07 10:54
Dział: Prawo Lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj